Munkatársak

Pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak:

(A zeneiskolában tanító pedagógusok neve a zeneiskola menüpont alatt található.)

 

  Név: Szak:
Igazgató Radó László történelem - hittan
Igazgatóhelyettes dr. Nagyné Járvás Katalin matematika - fizika - informatika
     
 Tanárok: Bertha Mihályné matematika - fizika
  Cseh Tibor testnevelés - földrajz
  Csillag Etelka tanító - testnevelés szakos tanár
  Csizmazia Kenéz László angol - német
  Fejesné Szalai Henrietta német - háztartás ökonómia, életvitelnapközis nevelő 
  Gfellnerné Kasza Zsuzsanna tanító - angol idegen nyelvi műveltségi területen
  Hamar Adrienn magyar - pedagógia, napközis nevelő
  Heilig Balázs Andrásné Suda Magdolna magyarének
  Illés Hajnalka tanító - német  idegen nyelvi műveltségi területen
  Juhász Fazekas Fanni - tartósan távol GYES / GYED
  Karácsonyi Éva tanító - ember és társadalom műveltségi területen
  Kicsákné Tímár Adrienn hittan - rajz
  Marsó Barna pszichológia szakos tanár, tanulószobai nevelő
  Péntekné Vörös Katalin tanító - logopédus- fejlesztőpedagógus
  Radó Krisztina ének-zene - hittan
  dr. Szalontai Krisztina kémia - környezettan (természetismeret, biológia)
  Takácsné Csóka Gabriella tanító - rajz műveltségi területen
     
Óraadók: Fekete Ákos tanító - digitális kultúra
  Kreutz Károly néptánctanár
  Makovi József informatika - történelem - földrajz
     
 Pedagógiai asszisztens:  Péleyné Bánsági Judit  pedagógia szakos tanár, drámapedagógus
     
 Bencés atya: Mogyorósi Márk Ányos OSB hittan, iskolalelkész

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak:

  Név:  
gazdasági vezető:  Csapai Erzsébet Gyopár  
iskolatitkár-könyvtáros: Somogyi Judit  
     
gondnok-karbantartó: Dombi Lajos  
takarítók: Baranyai Erzsébet  
  Dombiné Szűts Piroska  
  Nemes Klára