Általános iskola

Diákönkormányzat

A DÖK munkáját segítő pedagógus: Csizmazia Kenéz László

A DÖK tagjai: Minden osztály 2 képviselőt delegál a diákönkormányzatba.

A DÖK feladata: Évente legalább egy diákközgyűlés összehívása, melynek célja a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülésének, valamint a Házirendben foglaltak érvényesülésének áttekintése.

A diákok érdekképviselete, döntési jogkörrel rendelkezik tisztségviselők megválasztásáról, a szervezet tevékenységével kapcsolatban. Véleményezési joga van a Házirend elfogadásakor.

Szabadidős programok szervezésében aktív szerepet vállal a szervezet.