EU pályázatok

TIOP 1.1.1 - 09/1

TIOP-1.1.1-09/1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskolában a tanulói laptop program megvalósítása a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében  című projekt

"TIHANY A KORSZERŰ OKTATÁSÉRT"


Projektazonosító: TIOP1.1.1-09/1-2010-0170

Kedvezményezett: Tihany Község Önkormányzat www.tihany.hu

Támogatáskezelő: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. www.esza.hu

Projekt kezdete: 2010. szeptember 1.

Projekt befejezése: 2011. március 1.

Projektmenedzser: Tósoki Imre

Projektasszisztens: dr. Nagyné Járvás Katalin

Pénzügyi vezető: Kovács Leventéné

KRONOLÓGIA:

Projektnyitó rendezvény: 2010. 10.06. 16.00 Meghívott előadók a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola igazgatója és tanára. Az előadás témája a tanulói laptopok használata a tanítási órákon.

Pályázat meghirdetése szállítók részére: 2010. szeptember - Nyertes pályázó: ALBACOMP Zrt., 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

Tanulói és tanári laptopok, hálózati eszközök átvétele: 2011. január.

Ezt követően 2 tanulócsoportban (14+17 fő) folyhat az oktatás egy tanuló - egy laptop kiosztásban.

A programban résztvevő tanulócsoportok

I. 6. osztály (2010/2011. tanév)

Kompetenciaterület: matematika kulcskompetencia

Bevezető pedagógus: Bertha Mihályné

II. 7. osztály(2010/2011. tanév)

Kompetenciaterület: IKT kulcskompetencia

Bevezető pedagógus: Dr. Nagyné Járvás Katalin

Nyilvánosság biztosítása:
Projektünkről a következő fórumokon tájékoztatjuk a szülőket, érdeklődőket:
C típusú információs tábla az intézmény bejáratánál.

 Rendszeres megjelenés az írott sajtóban

Tihanyi Visszhang 2011/1. 9. oldal
Tihanyi Visszhang 2011/2. 10. oldal
Tihanyi Visszhang 2011/3. 11. oldal
Tihanyi Visszhang 2011/4. 5. oldal
Szórólapok készítése a program kapcsán
Szórólap letöltése ?
Televíziós megjelenés
Megjelenés weboldalon

Projektzáró rendezvény
2011. február 23-án szülők,  és a sajtó nyilvánossága előtt zajlott projektzáró rendezvényünk. Dr. Nagyné Járvás Katalin egy rövid interaktív bemutatóval tárta a hallgatóság elé a projekt eseményeit, majd a vendégek maguk is érdekes feladatokon keresztül próbálhatták ki a tanulói laptopok felhasználási lehetőségeinek egy részét.

Projektfenntartási idő: 5 év
Kezdete: 2011/2012. tanév 2011. szeptember 1.
Vége: 2015/2016. tanév 2016.augusztus 31.