Aktuális hírek

Emlékezés Mészáros Piroskára

2020. szeptember 14-én elhunyt Mészáros Piroska rövid ideig tartó, súlyos betegség következtében.

Mészáros Piroska 1956. november 16-án született Tiszalökön. Itt végezte el általános- és középiskolai tanulmányait. Önéletrajzában leírja, hogy mindig vonzotta a pedagógus pálya, ezért érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakára jelentkezett. A tanulmányai alatt külföldi cseregyakorlaton, több iskolában tanítási gyakorlaton vett részt. 1980-ban szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári képesítést. Először Budapesten helyezkedett el a Kartográfia Vállalatnál térképszerkesztőként.

1986-ban kötött házasságot Skrabán Sándorral, ezután Tihanyba költöztek. 1988. októberétől haláláig biológia-földrajz szakos tanárként, tanulószobás nevelőként lelkiismeretes, törődő munkát végzett a tihanyi általános iskolában. Szaktárgyai alapos ismerete és felkészültsége alapján magas szintű oktató-nevelő munkát nyújtott és ilyen teljesítményt is várt el a diákjaitól. Az iskola tanulóiért fáradhatatlanul és töretlen elszántsággal dolgozott. Sokak lehettek neki hálásak azért, hogy alapos tudást adott át és többeket inspirált a pályaválasztásban, továbbtanulásban.

A tanítás mellett sok feladatot látott el. Felsős munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját. Mindig gazdag, érdekes programot állított össze a Madarak, fák napjára. Sokszor volt osztályfőnök, alapos földrajzi tudása a kirándulások helyszínének kitalálásában, a látnivalók kiválasztásában is segítette. Emlékezetesek maradtak a résztvevők számára az erdei iskolák, a visegrádi, sümegprágai nyári táborok.

Határozott, szókimondó személyiségként emlékeznek rá kollégái, tanítványai, de szórakoztató, találó megjegyzéseit sem fogják elfelejteni. Tanárként és magánemberként kívülről távolságtartónak tűnt, de akik közelebbi kapcsolatba kerültek vele, mély érzésű, jó humorú embernek ismerhették meg. Különleges személyisége képes volt mindenkiből tisztelet kiváltani. Mindig egyenesen elmondta a véleményét, ami gyakran élesnek tűnt, de rávilágított egy más megoldási lehetőségre.

A szülők, gyerekek, kollégái tisztelete és szeretete övezte tevékeny éveiben, és betegsége idején is.

Utolsó útjára 2020. szeptember 25-én 11:00 órakor kísérik el családtagjai, barátai, kollégái, volt tanítványai, ismerősei a tihanyi temetőben.