Tihanyi Bencés Iskola energetikai fejlesztése

A pályázati felhívás címe: Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

A pályázat címe: Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájának energetikai fejlesztése

Azonosítószáma: KEOP-2012-4.10.0/E

Pályázó: Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

A beruházás összköltsége: 90 549 598 Ft

A támogatás mértéke: 100%     

A projekt indokoltsága:

Az energiaköltségek csökkentése érdekében határozta el a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, hogy a fent részletezett program keretében napelemes rendszert épít ki. A több mint 2 100 m2 alapterületű épületegyüttesre összesen 41kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer helyezhető el. Az iskola cserépborítású tetőfelületének déli oldalán 36 kWp, az iskola lapos tetőfelületének déli oldalán 5 kWp beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer épül ki. A tető legmagasabb pontja eléri a nyolc métert, ezért daru szükséges a napelemes modulok telepítéséhez. A tetőt csak a szükséges mértékben érintik bontási munkálatok. Az invertert a napelem modulokhoz közeli, épületen belüli helységben fogják elhelyezni.

 A beruházás várható eredménye:

 A fejlesztésnek köszönhetően a Tihanyi Bencés Iskola tetőszerkezetén épülő kiserőmű visszatáplál saját hálózatára, így jelentősen csökkenti az intézmény energiafogyasztását, ugyanakkor a napelemes rendszer által termelt éves energia mennyisége nem lépi túl  az intézmény tervezett éves energiafelhasználási mennyiségét.