Környezeti nevelés

Az iskola 2007.június 1-je óta tagja a magyarországi ökoiskola hálózatnak. A településen ? Tihanyban

? zöld óvoda működik, az iskolába többségében innen érkeznek diákok. Fontos kapcsolódási pont a

környezeti nevelés, környezettudatos szemlélet kialakítása a két intézmény pedagógiai

célkitűzésében.

Az intézményben, a korábbi években is külön-külön alkalmakkor tartottunk a víz világnapja, a

madarak és fák napja kapcsán rendezvényeket, továbbá ÖKO illetve egészségnapot. Ezek mindegyike

a tavaszi időszakra esik, ezért összekapcsoljuk egy egységes projektté.

Célunk a fenntarthatóságra való neveléshez kötődő iskolai tevékenységek napi szinten való

megélése az kisebb (osztály) és nagyobb (intézményi) közösségben, a lakosság és a szülők bevonása

minél több tevékenységbe, bekapcsolódás más intézmények környezettudatossághoz kapcsolódó 

programjaiba.

Egy korábbi tavaszi három hetet meghaladó projekt részletes beszámolóját képekkel illusztrálva itt tekinthetik meg ?