Aktuális hírek

Beiratkozás a 2019/20-as tanév 1. évfolyamára

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,

2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat, 
- ha jogosult, akkor a figyelembe vehető kedvezményről igazolás: határozat gyermekvédelmi kedvezményről , tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

Szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat letöltése: PDF / DOCX

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

Beiratkozás előtt fontos elintézendő a következő:

A diákigazolvány igénylése

 1.  Kérjük, gyermekükkel keressék fel a legközelebbi okmányirodát, ahol a gyermekről igazolványképet készítenek, továbbá kapnak egy NEK adatlapot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap). 

A következő okmányokra lesz szükség:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata és érvényes lakcímkártyája,
  • a szülő érvényes személyi igazolványa, vagy útlevele, vagy jogosítványa,
  • a szülő érvényes lakcímkártyája.

2.     Kérjük, ezzel az adatlappal jelentkezzenek az iskolában! Az igazolvány elkészítése 2016.01.01-től díjmentes.

3.      Az iskola továbbítja elektronikusan az igénylést a Hivatal részére.

4.      Az elkészült diákigazolványt az iskolában vehetik át később.

Fontos tudnivaló, a bemutatott igazolványokon lévő adatokról állítják ki a diákigazolványt, tehát, ha a későbbiekben személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, úgy új adatlap kiállítása válik szükségessé.